Утвърден училищен план прием на СУ „Христо Ботев“ Павел баня

График за приемане на ученици след осми клас в СУ „Христо Ботев“ Павел баня

График за приемане на ученици след седми клас в СУ „Христо Ботев“ Павел баня