Утвърден училищен план прием  в първи и пети клас за учебната 2018/2019 година на СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Утвърден училищен план прием на СУ „Христо Ботев“ Павел баня

График за приемане на ученици след осми клас в СУ „Христо Ботев“ Павел баня

График за приемане на ученици след седми клас в СУ „Христо Ботев“ Павел баня