СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ В СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

 1. Ганка Гогова – директор при СОУ „Христо Ботев”
 2. Инж. Йорданка Бабова – помощник-директор по учебната дейност при СОУ „Христо Ботев”
 3. Нина Проданова – главен учител по математика
 4. Марияна Скринска – старши учител в начален етап
 5. Ана Станчева – старши учител в начален етап
 6. Румяна Петрова – старши учител в начален етап
 7. Лалка Господинова – старши учител в начален етап
 8. Живка Кацарска – старши учител в начален етап
 9. Донка Милушева – старши учител в начален етап
 10. Тотка Динева – старши учител в начален етап
 11.  Дешка Тодорова – старши учител в начален етап
 12.  Донка Григорова – старши учител по български език и литература
 13.  Ирина Калинова – старши учител по български език и литература
 14.  Незабравка Пашева – старши учител по руски език и български език и литература
 15.  Генка Иванова – старши учител по английски език
 16. Йорданка Комитова – учител по английски език
 17.  Добрин Добрев – старши учител по математика
 18.  Ирина Боева – старши учител по информатика и информационни технологии
 19.  Милена Атанасова – учител по химия и опазване на околната среда
 20.  Елена Димитрова – учител по биология и здравно образование
 21.  Петранка Пеева – старши учител по философия и логика
 22.  Пенка Радкова – старши учител по география и икономика
 23.  Кольо Пъдев – старши учител по история и цивилизация
 24. Иван Калчев – старши учител по музика
 25.  Константин Иванов – старши учител по изобразително изкуство и технологии
 26.  Кольо Кавръков – старши учител по физкултура и спорт
 27.  Донка Колева – старши възпитател в начален етап
 28.  Юлия Иванова – старши възпитател в начален етап
 29.  Милена Тилева – старши възпитател в начален етап
 30.  Светла Стойнова – възпитател в начален етап
 31. Теодора Тарева – старши възпитател в начален етап
 32.  Йорданка Сотирова – старши възпитател в начален етап
 33.  Радостина Арабаджиева – младши възпитател в начален етап
 34.   Ваня Косева – възпитател в прогимназиален етап