Уважаеми родители,
Моля да се запознаете с Графика на учебните часове за обучение от разстояние в електронна среда за периода до 21.12.2020г.