Стратегия на СУ „Христо Ботев“ Павел баня

Форми на обучение

Програма за качество на образованието

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за предотвратяване на ранното напускане

Спортни дейности

Стратегия на СУ “Христо Ботев” Павел баня

Годишен план на СУ  “Христо Ботев” Павел баня

Правилник за устройството и дейността на СУ “Христо Ботев” Павел баня

Програма ЦУОД – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Етичен кодекс на СУ “Христо Ботев” – Павел баня

Критерии за отпускане на стипендии

Заповед за подаване на документи за първи клас

 

Учебeн план за 1А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 1Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 2А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 2Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 3А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 3Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 4А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 4Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 5А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 5Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 6А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 6Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 7А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 7Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 8 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 9A клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 9Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 10 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 11 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня
Учебeн план за 12 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня