НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”.