Състав на обществения съвет към СУ Христо Ботев гр. Павел баня

________________________

Протокол от заседание – 13,01,2017

________________________

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

________________________

За контакти:

Обществен съвет при СУ Христо Ботев – Павел баня

гр. Павел баня ПК:6155

ул.”Христо Ботев” №13

04361/ 20-95

Председател: Недялко Несторов

N_Nestorov/a/abv.bg

https://sou.pavelbanya.eu/обществен-съвет/

________________________