Утвърден училищен план-прием в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година на СУ „Христо Ботев“ Павел баня 

Утвърден училищен план прием  в първи и пети клас за учебната 2019/2020 година на СУ „Христо Ботев“ Павел баня