ПРИЕМ
след завършено основно образование за учебната 2022/2023 година
в СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня

Образуване на бал за кандидатстване:
• Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
• Удвоения брой точки от теста по математика;
• Точките от оценката по информационни технологии в седми клас;
• Точките от оценката по чужд език в седми клас.

График на дейностите:

Priem8klas

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 3 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10 септември 2022 г.

____________
 

Заповед за държавен план прием за осми клас за учебната 2022/2023г.

 
Утвърден училищен план прием   учебната 2022/2023 година на СУ „Христо Ботев“ Павел баня