Утвърден училищен план прием  в първи и пети клас за учебната 2016/2020 година на СУ „Христо Ботев“ Павел баня