Заповед за държавен план прием за осми клас за учебната 2022/2023г.

 
Утвърден училищен план прием   учебната 2022/2023 година на СУ „Христо Ботев“ Павел баня