СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

1. Ганка Гогова – директор при СУ „Христо Ботев”

2. Йорданка Бабова – заместник-директор по учебната дейност

3. Ирина Боева – главен учител по информатика и информационни технологии

4. Мария Райкова – ръководител на направление информационни и комуникационни технологии

5. Марияна Скринска – старши учител в начален етап

6. Румяна Петрова – старши учител в начален етап

7. Лалка Господинова – старши учител в начален етап

8. Живка Кацарска – старши учител в начален етап

9. Донка Милушева – старши учител в начален етап

10. Тотка Динева – старши учител в начален етап

11. Милена Тилева – старши учител в начален етап

12. Николай Чакъров – учител по български език и литература

13. Лиляна Радкова – учител по български език и литература

14. Димитър Генев – учител по българси език и литература

15. Генка Иванова – старши учител по английски език

16. Йорданка Комитова – старши учител по английски и френски език

17. Христина Димитрова – старши учител по англ.език и икономически науки

18. Елена Атанасова – учител по английски език

19. Нина Проданова – старши учител по математика

20. Йонка Нанева – учител по математика

21. Веска Калчева – старши учител по математика, информатика и информационни технологии

22. Юлияна Коева – учител по химия и опазване на околната среда и физика

23. Елена Димитрова – учител по биология и здравно образование

24. Людмила Чакърова – старши учител по философия

25. Пенка Радкова – старши учител по география и икономика

26. Ваня Косева – старши учител по история и цивилизации

27. Зорница Джимова – учител по музика

28. Константин Иванов – старши учител по изобразително изкуство и технологии

29. Георги Пондев – старши учител по физическо възпитание и спорт

30. Дечко Овчаров – треньор по лека атлетика

31. Юлия Лалева – старши учител в ЦДО

32. Диана Димитрова – учител в ЦДО

33. Зорница Цолова – учител в ЦДО

34. Йоан Станчев – учител в ЦДО

35. Радостина Арабаджиева – учител в ЦДО

36. Христо Митев – учител в ЦДО

37. Гергана Турлакова – старщи учител в ЦДО

38. Десислава Габарова – педагогически съветник