СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГРАД  ПАВЕЛ БАНЯ

 1. Ганка Гогова – директор при СУ „Христо Ботев”
 2. Йорданка Бабова – заместник-директор по учебната дейност при СУ „Христо Ботев”
 3. Нина Проданова – главен учител по математика
 4. Марияна Скринска – старши учител в начален етап
 5. Румяна Петрова – старши учител в начален етап
 6. Лалка Господинова – старши учител в начален етап
 7. Живка Кацарска – старши учител в начален етап
 8. Донка Милушева – старши учител в начален етап
 9. Тотка Динева – старши учител в начален етап
 10.  Милена Тилева – старши учител в начален етап
 11.  Николай Чакъров –  учител по български език и литература
 12.  Стефан Бакърджиев – старши учител по български език и литература
 13.  Незабравка Пашева – старши учител по руски език и български език и литература
 14.  Генка Иванова – старши учител по английски език
 15. Йорданка Комитова –  старши учител по английски и френски език
 16.  Йонка Нанева –  учител по математика
 17. Ирина Боева – старши учител по информатика и информационни технологии
 18.  Веска Калчева – старши учител по математика, информатика и информационни технологии
 19.  Милена Атанасова – учител по физика и  химия и опазване на околната среда
 20.  Елена Димитрова – учител по биология и здравно образование
 21.  Людмила Чакърова – старши учител по философия
 22.  Пенка Радкова – старши учител по география и икономика
 23.  Кольо Пъдев – старши учител по история и цивилизация
 24. Иван Калчев – старши учител по музика
 25.   Константин Иванов – старши учител по изобразително изкуство и технологии
 26.  Георги Пондев – старши учител по физическо възпитание и спорт
 27.  Донка Колева – старши учител в начален етап
 28.  Юлия Лалева – старши учител в начален етап
 29. Диана Димитрова – учител в начален етап
 30. Зорница Цолова –  учител в начален етап
 31.  Йоан Станчев – учител в начален етап
 32.  Радостина Арабаджиева – учител в начален етап
 33.   Ваня Косева – учител в прогимназиален етап
 34.  Гергана Турлакова – учител в начален етап
 35. Десислава Габарова – педагогически съветник
 36. Дечко Овчаров – треньор по лека атлетика