СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

1. Ганка Гогова – директор при СУ „Христо Ботев”
2. Йорданка Бабова – заместник-директор по учебната дейност
3. Ирина Боева – главен учител по информатика и информационни технологии
4. Марияна Скринска – старши учител в начален етап
5. Румяна Петрова – старши учител в начален етап
6. Лалка Господинова – старши учител в начален етап
7. Живка Кацарска – старши учител в начален етап
8. Донка Милушева – старши учител в начален етап
9. Тотка Динева – старши учител в начален етап
10. Милена Тилева – старши учител в начален етап
11. Донка Колева – старши учител в начален етап
12. Николай Чакъров – учител по български език и литература
13. Стефан Бакърджиев – старши учител по български език и литература
14. Лиляна Радкова – учител по български език и литература
15. Генка Иванова – старши учител по английски език
16. Йорданка Комитова – старши учител по английски и френски език
17. Христина Димитрова – старши учител по англ.език и икономически науки
18. Нина Проданова – старши учител по математика
19. Йонка Нанева – учител по математика
20. Веска Калчева – старши учител по математика, информатика и информационни технологии
21. Юлияна Коева – учител по химия и опазване на околната среда и физика
22. Елена Димитрова – учител по биология и здравно образование
23. Людмила Чакърова – старши учител по философия
24. Пенка Радкова – старши учител по география и икономика
25. Ваня Косева – старши учител по история и цивилизации
26. Иван Калчев – старши учител по музика
27. Константин Иванов – старши учител по изобразително изкуство и технологии
28. Георги Пондев – старши учител по физическо възпитание и спорт
29. Дечко Овчаров – треньор по лека атлетика
30. Юлия Лалева – старши учител в ЦДО
31. Диана Димитрова – учител в ЦДО
32. Зорница Цолова – учител в ЦДО
33. Йоан Станчев – учител в ЦДО
34. Радостина Арабаджиева – учител в ЦДО
35. Христо Митев – учител в ЦДО
36. Гергана Турлакова – старщи учител в ЦДО
37. Десислава Габарова – педагогически съветник