СУ "Христо Ботев" гр. Павел баня

Средно училище "Христо Ботев" гр. Павел баня

Month: ноември 2020

График на учебните часове за обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители,
Моля да се запознаете с Графика на учебните часове за обучение от разстояние в електронна среда за периода до 21.12.2020г.

Актуална информация за развитието на COVID 19 в СУ „Христо Ботев“ гр. Павел баня към 24.11.2020

За периода от 15.09.2020 г. до 24.11.2020 г :
Карантинирани ученици: – 4 бр.
Карантинирани учители: – 2 бр.
Карантинирани непедагогически персонал: 1 бр.

Към дата 24.11.2020 г.
Карантинирани ученици: – няма
Карантинирани учители: – 1 бр.
Карантинирани непедагогически персонал: 1 бр.

Представяне на професията „Електронна търговия“