СУ "Христо Ботев" гр. Павел баня

Средно училище "Христо Ботев" гр. Павел баня

Author: admin (page 1 of 3)

Информация за COVID – 19

Актуална информация
за развитието на COVID-19 в СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня
Към дата 14.01.2022 г.
Карантинирани ученици: две паралелки – III б и VII б клас.
Ученици с положителен тест за COVID – 19: трима.
Карантинирани учители: – един
Карантинирани непедагогически персонал: един

Представяне на СУ “Христо Ботев” гр. Павел баня

График за ротационно обучение от 22.11 до 26.11.2021

Информация за COVID – 19

За седмицата 15-19.11.2021г. са направени общо 85 тествания на ученици от начален етап, 42 на педагогически специалисти и 12 – на непедагогическия персонал .

Сред ученици и служители няма положителни резултати за COVID-19.

Почина световноизвестният художник Михалис Гарудис, учил в нашето училище и оставил следи за бъдещите поколения

Garudis

По време на войната в Гърция от 1949г. Павел баня приютява гръцки емигранти. Децата им учат в училището заедно с местните деца. Едно от тях е станалият по-късно световно известен художник Михалис Гарудис.

Години по-късно, той се заръща и помага за изрисуването на училището. Негово дело са трите пана фреско.

SUPB-freska-Botev

Централно място в едно от тях заема образът на Ботев и неговите четници. Крайният вдясно /с черната шапка е Цанко Минков – Комитата от с. Турия – сред най-младите Ботеви четници, живял след освобождението в Павел баня.

SUPB-freska-KM

Второто пано е триптих обединяващ три сцени: образът на майката, светите братя Кирил и Методий и човешкият прогрес.

SUPB-freska-Maika

Паното вдясно от главния вход е подарък от художника за училището, в което завършва прогимназиалното си образование през 1954 година. Изобразява жена с лавров венец – богинята на свободата.

В почетната книга на училището той пише:

от Почетна книга на СУ Христо Ботевснимки: БТА, СУ

Еднократна помощ за ученици от I и VIII клас!

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас в Средно училище „Христо Ботев“, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“, гр.Павел баня. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 година. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
СУ „Христо Ботев“ издава удостоверение на всяко дете, което е записано в първи или осми клас, което се прилага към заявлението.
Заявлението може да бъде подадено в дирекция „Социално подпомагане“ и по електронен път.

График на учебните часове за обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители,
Моля да се запознаете с Графика на учебните часове за обучение от разстояние в електронна среда за периода до 21.12.2020г.

Актуална информация за развитието на COVID 19 в СУ „Христо Ботев“ гр. Павел баня към 24.11.2020

За периода от 15.09.2020 г. до 24.11.2020 г :
Карантинирани ученици: – 4 бр.
Карантинирани учители: – 2 бр.
Карантинирани непедагогически персонал: 1 бр.

Към дата 24.11.2020 г.
Карантинирани ученици: – няма
Карантинирани учители: – 1 бр.
Карантинирани непедагогически персонал: 1 бр.

Представяне на професията „Електронна търговия“

Мерки за намаляване на риска от Ковид – 19

Уважаеми родители,
Моля да се запознаете с Мерки за намаляване риска от заразяване с Ковид 19.

Older posts